LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
* CÁC MÔN KIỂM TRA THEO BUỔI HỌC
NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
KHỐI 8 KHỐI 9
KHỐI 6 KHỐI 7

Kiểm tra tại lớp
 theo buổi học

HAI
09/12/2013
SỬ 45' SỬ 45'
Kiểm tra tại lớp tiết 1 Kiểm tra tại lớp tiết 5
BA
10/12/2013
CÔNG NGHỆ 45' CÔNG NGHỆ 45'  
Kiểm tra tại lớp tiết 5 Kiểm tra tại lớp tiết 5  
NĂM
12/12/2013
SINH 45'
Kiểm tra tại lớp tiết 5
BẢY
14/12/2013
LÝ 45' LÝ 45'
Kiểm tra tại lớp tiết 5 Kiểm tra tại lớp tiết 2
     
CÔNG NGHỆ 45'
Kiểm tra tại lớp tiết 3
* CÁC MÔN KIỂM TRA THEO PHÒNG (SỐ BÁO DANH)
NGÀY SÁNG CHIỀU
GHI CHÚ
KHỐI 6 KHỐI 9 KHỐI 7 KHỐI 8 Thc hin
 theo
Phòng Kiểm tra
HAI
16/12/2013
TIẾNG ANH 45' TIẾNG ANH 45' TIẾNG ANH 45' TIẾNG ANH 45'
ĐỊA 45' ĐỊA 45' ĐỊA 45' ĐỊA 45'
BA
17/12/2013
NGỮ VĂN 90'   NGỮ VĂN 90'  
   
18/12/2013
  NGỮ VĂN 90'   NGỮ VĂN 90'
  HÓA HỌC 45'   HÓA HỌC 45'
NĂM
19/12/2013
TOÁN 90'   TOÁN 90'  
GDCD 45'   GDCD 45'  
SÁU
20/12/2013
  TOÁN 90'   TOÁN 90'
  GDCD 45'   GDCD 45'
*  Các môn Nhạc – Mỹ Thuật – Thể Dục – Tin Học giáo viên bộ môn thực hiện kiểm tra từ  02/12/2013  đến  07/12/2013 (Tuần 17)  theo thời khóa biểu lớp học.

 


 


 

Phụ huỵnh học sinh vui lòng tra điểm bên dưới:

Tradiem.vn
 


 

Truy cập: