THÔNG BÁO PHHS

THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ PHHS ĐÃ CÓ ĐIỂM KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2 THÁNG 9 VÀ THÁNG 10.  PHHS CÓ THỂ TRA ĐIỂM ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI VIETSHOOL TỪ NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2014